پنل ۱ – کنترل سرعت و جهت چرخش استپ موتور – نسخه دوم

خرید

حتما ببینید

سیستم نوبت دهی سخنگو به همراه ریموت

این دستگاه یک نمونه از سیستم نوبت دهی تک کانال گویا جهت استفاده در درمانگاه …