Browsing: نرم افزار

دانلود رایگان پروژه الکترونیک - پروژه های الکترونیک
2
نرم افزار Proteus Professional V8.3 SP2

Proteus نرم افزاری برای طراحی خودکار مدارات الکتریکی می باشد. پروتئوس مجموعه ای از یک سیستم شبیه سازی مدارات بر مبنای مدل های اجزای الکتریکی در PSpice است. یکی از ویژگی های متمایز Proteus Professional…