Browsing: شبیه سازی

میکروکنترلر AVR پروژه الکترونیک - پروژه های الکترونیک
0
درب اتوماتیک

این پروژه یک درب اتوماتیک با میکروکنترلر ATmega8 می باشد که در آن اکثر امکانات درب اتوماتیک واقعی مانند کلید های وضعیت، سنسورهای مادون قرمز دو جهته، گیربکس، نیروی ثانویه، چراغ هشدار، تنظیم زمان توقف و…