شماره حساب

مشخصات حساب بانکی در بانک ملت به صورت زیر می باشد:

شناسه شبا: IR21 0120 0100 0000 4145 5563 62
شماره کارت: 6104 3379 1898 8229
شماره حساب: 414 555 6362

بانک: ملت
به نام: مهران نظرخانی


شبا عبارت است از شناسه حساب بانکی ايران (IBAN) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به منظور تسهيل و استاندارد سازی مبادلات بين بانکی و بين المللی مطابق با استاندارد ISO13616 طراحی و توليد گرديده است. اين شماره در آينده نزديک جهت تبادلات بين بانکی جايگزين شماره حساب های فعلی بانک خواهد شد.

لطفاً پس از واریز مبلغ، از طریق بخش ثبت پرداخت، ما را از تراکنش پرداخت و همچنین جزئیات سفارش خود مطلع سازید