سفارش پروژه

این بخش جهت سفارش پروژه هایی است که در سایت وجود ندارند و یا برای ایجاد تغییرات در پروژه های موجود کاربرد دارد. برای ارسال سفارش، اطلاعات دقیقی راجع به پروژه مانند: زبان برنامه نویسی، نوع کامپایلر و میکروکنترلر و… را در بخش مربوطه وارد کنید.

اگر مایل هستید که ما زبان برنامه نویسی و نوع میکروکنترلر و… را انتخاب کنیم، بخش مربوطه را خالی بگذارید.


فرم سفارش پروژه

[insert_ajaxcontact id=1612]