در صورتی که سخت افزار در لیست خرید شماست، نوع ارسال کالا را انتخاب و تایید کرده و سپس روی نهایی کردن خرید کلیک نمایید تا نحوه ارسال به لیست خرید افزوده شود. برای خریدهایی که فقط شامل سورس برنامه و فایل است نیاز به انتخاب روش ارسال نمی باشد، فایل ها از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

[purchase_link id=”5367″ style=”button” color=”green” text=”تایید روش ارسال”]

[download_checkout]